slideshow

Van harte welkom op de site van Kerkgenootschap New Song Rotterdam

Over ons

Stichting New Song is actief in Tilburg, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Den Helder, Heerlen, Nijmegen, Lelystad en Rotterdam. De Stichting richt zich met name op sociaal-, culturele- en educatieve activiteiten toegespitst op de Antilliaanse doelgroep. Het doet ons ook pijn te moeten constateren dat de toestroom van Antillianen naar Nederland blijft toenemen, allen op zoek naar een beter bestaan. De berichten en cijfers in de media over onze landgenoten die op het verkeerde pad zijn geraakt is schrikbarend hoog. De Nederlandse regering doet zijn best met allerlei projecten en middelen beschikbaar te stellen om de doelgroep in beeld te krijgen. Helaas lukt dit niet altijd. Daarom is kennis van de achtergrond en problematiek in combinatie met herkenbaarheid (rolmodel) voor de doelgroep heel belangrijk.

Door de “rolmodel theorie” toe te passen is de kans groter om de doelgroep te bereiken bij te dragen om het zelfbeeld te verbeteren sociale vaardigheden aan te leren sociale controle mogelijk onderlinge band te versterken c.q. krachten bundelen. Uitgaande van voorgaande is Stichting New Song een samenwerking aangegaan met “rol-models”, bestaande uit professionele organisaties van Antilliaanse afkomst om het vormingsplan uit te voeren.

Christengemeente New Song is in 1988 gesticht te Curaçao, door Apostel Welton (Papi) en zijn vrouw Maurina Esprit.

De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de zogenaamde vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist.

Welton (Papi) Esprit is de visiedrager van de gehele organisatie en heeft ook de beslissingsbevoegdheden. De andere stafleden dragen de Visie mee, in samenwerking met de leden.

Naast Christengemeente New Song te Curaçao en Nederland zijn er ook gemeenten in andere landen. De Apostel brengt een aantal keer per jaar een werkbezoek aan de gemeenten in de andere landen.