Missie & visie

Missie | Mishon | Mission

Kerkgenootschap New Song wil mensen onderwijzen doormiddel van het woord van God,zodat ze door de kracht van God sterk en met zelfvertrouwen in eigen gezinnen kunnen functioneren, en naar buiten toe kunnen treden.
Op een praktische en effectieve manier anderen kunnen bereiken, en hierdoor een betere, sterkere, stabielere
en socialer samenleving creëren.

Yama esnan perdí na un fe personal den Kristu Hesus,
Guia hende na komprendementu di e plan i
propósito di Dios atrabes di siñansa bíbliko,
Siña hende kon hala mas serka di Dios i kon agrad’E dor di obedensia na Su Palabra;
Sirbiendo huntu den perfekto union

Call those who are lost to a personal faith in Jesus Christ;
Guide people to the understanding of the plan and purpose of God through Biblical teachings;
Teach people how to draw nearer to God and how to please Him by obeying His Word;
Serving Him together in perfect union!

Visie | Vishon |Vision

Presenteer en Representeer
Produceer en Reproduceer
De Karakter en Gedrag van Jezus Christus in de hele wereld
Met behulp van De Heilige Geest dat God De Vader aan ons gegeven heeft
Conform Zijn Woord.
Mensen van alle Naties, Ras en Klasse Inspireren met een Nieuw Lied
voor De Heer

Presentá i Representá- Present and Represent
Produsí i Reprodusí – Produce and Reproduce
Kristu Hesus Su Karakter i -Jesus character and
Aktitut den henter mundu- Attitude in the world
Ku ayudo di E Spiritu Santu- with the help of HS
Ku Dios Tata a duna nos- Who the Father gave
Konforme Su Palabra- According to His Word
Inspirando hende di tur nashon, rasa i klase- Inspirig people from all nations, race and class
Ku un Kantika Nobo pa E Señor